درخواست غرفه

درخواست غرفه در پنجمین همایش HSE شهروندی
 • هزینه اجاره غرفه در پنجمین همایش HSE شهروندی برای فضای 9 متری معادل 25000000 ریال (2 میلیون و 500 هزار تومان) می باشد.
  0
 • 1
 • نام*First Name
  2
 • نام خانوادگی*Last Name
  3
 • سمت*
  4
 • نام شرکت*Organization
  5
 • نوع شرکت*
  6
 • آدرس*Address
  7
 • صندوق پستی*Postal Code
  8
 • تلفن (با ذکر کد شهر)*Phone Number
  9
 • تلفن همراه*Mobile Number
  10
 • پست الکترونیک*Email Address
  11
 • وب سایت یا وبلاگ*Web Site or Weblog
  12
 • لطفاً حتماً کد پیگیری پرداخت خود را نگه داشته و یا از صفحه پرداخت پرینت تهیه فرمایید.
  13