تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش: ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۹۶

مهلت ارسال مقالات: تا ۱۴ اردیبهشت ۹۶ تمدید شد

اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۵ اردیبهشت ۹۶

مهلت ثبت نام در همایش: ۵ اردیبهشت ۹۶

مهلت دریافت غرفه: ۱۴ اردیبهشت ۹۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محورهای همایش:

- مدیریت HSE در مراکز درمانی

- ارزیابی ریسکهای HSE

- مدیریت بهداشت حرفه ای

- مدیریت ایمنی و حریق

- مدیریت محیط زیست

- چالشهای قانونی مدیریت HSE

- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان

- ارزیابی ارگونومی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- مدیریت پسماندهای ویژه

- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب

- تکنولوژی نو در HSE

 

برگزارکنندگان همایش:

 

حامیان همایش:


 

 

حامیان رسانه ای: