محورهای همایش

مشروح محورهای همایش

 • نظام های مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
 • مبانی نظری و ضروری نظام جامع HSE
 • مدیریت و کنترل آلاینده های محیط زیست
 • مدیریت ارزش و نقش سازمان HSE در پیشبرد آن
 • جایگاه مدیریت HSE در برنامه های سازمان
 • سازمان HSE و آینده پژوهی
 • فرهنگ HSE و توسعه سازمانی
 • نظام HSE ، توانمندسازی منابع انسانی و آموزش
 • مقررات و الزامات و استانداردهای HSE
 • فرآیند پیاده سازی نظام HSE در سازمان
 • مدیریت بحران و برنامه های واکنش اضطراری
 • آسیب شناسی فرآیند استقرار نظام HSE
 • روشهای نوین شناسائی و ارزیابی مخاطرات
 • روش های شناسائی، ارزیابی و مدیریت ریسک
 • روش های پیشگیری و تحلیل آماری حوادث
 • وسایل حفاظت فردی در پیشگیری و کاهش حوادث
 • ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی
 • روش های ارزیابی سلامت شغلی پرسنل
 • شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
 • بیماری های شغلی ناشی از کار
 • بهداشت روانی و روانشناسی کار
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • ارزیابی زیست محیطی چشم انداز و چالش ها
 • مدیریت و بازیافت پسماندها و فاضلاب ها
 • شناسائی، ارزیابی و کنترل آلاینده های زیست محیطی
 • فناوری های نوین در عرصه کنترل مخاطرات HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محورهای همایش:

- مدیریت HSE در مراکز درمانی

- ارزیابی ریسکهای HSE

- مدیریت بهداشت حرفه ای

- مدیریت ایمنی و حریق

- مدیریت محیط زیست

- چالشهای قانونی مدیریت HSE

- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان

- ارزیابی ارگونومی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- مدیریت پسماندهای ویژه

- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب

- تکنولوژی نو در HSE

 

برگزارکنندگان همایش:

 

حامیان همایش:


 

 

حامیان رسانه ای: