ارسال مقاله

جهت ارسال مقالات به صورت زیر اقدام فرمایید:

۱. از دو گزینه زیر مورد مطابق با وضعیت خویش را انتخاب نمایید. (دانشجویی یا آزاد)

۲. پس از تکمیل فرم، مقاله خود را نیز در سایت آپلود نمایید.

۳. دکمه مربوط به ثبت فرم را کلیک نمایید.

۴. حال به صفحه مربوط به پرداخت الکترونیک هدایت خواهید شد.

(ارسال مقاله دانشجویی ۷۰۰,۰۰۰ ریال (۷۰ هزار تومان) و مقاله آزاد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد هزار تومان) خواهد بود)

(و درصورت ارائه بیش یک مقاله از یک نویسنده (به صورت دانشجویی هزبنه مقاله دوم ۴۰ و مقاله سوم ۲۰ هزار تومان خواهد بود. و ارائه مقاله دوم و سوم از یک نویسنده به صورت آزاد به ترتیب ۶۰ و ۴۰ هزار تومان خواهد بود)

۵. پس از تکمیل نهایی کد پیگیری به شما داده خواهد شد.

لازم به ذکر است هزینه پرداخت شده جهت ارسال مقاله و شرکت کنندگان جهت داوری چکیده و اصل مقالات، صدور گواهی مقالات همایش، نهار، میان وعده، دریافت بسته همایش و سی دی مقالات خواهد بود.

مهلت ارسال مقالات: تا تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۶ تمدید شد.

نتایج داوری: تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۶ به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

ثبت نام شما در دبیرخانه همایش ثبت خواهد شد.

 

ارسال مقاله

(دانشجویی)

 

ارسال مقاله

(آزاد)

محورهای همایش:

- مدیریت HSE در مراکز درمانی

- ارزیابی ریسکهای HSE

- مدیریت بهداشت حرفه ای

- مدیریت ایمنی و حریق

- مدیریت محیط زیست

- چالشهای قانونی مدیریت HSE

- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان

- ارزیابی ارگونومی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- مدیریت پسماندهای ویژه

- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب

- تکنولوژی نو در HSE

 

برگزارکنندگان همایش:

 

حامیان همایش:


 

 

حامیان رسانه ای: